MM-PROMET d.o.o.

 

"MM-Promet" d.o.o. je proizvodno prometno i uslužno preduzeće sa sedištem u Bajinoj Bašti, ul. Pavla Borozana 49.

 

 

Matični broj preduzeća:

 06057667

 

PIB:

101959994

 

Broj registracije:

 00706057667

 

 Šifra delatnosti:

1610

 

 Tekući Računi:

Agrobanka: 245-43399-11

Komercijalna Banka: 205-151817-52